Webblösning (.NET)

Kundanpassad webblösnning i .NET

Kundanpassad webblösning eller funktion kodad i .NET.

Våra produktioner av kundanpassade och skräddarsydda webblösningar baserade på Micorsoft .NET är byggda för att matcha varje kunds specifika önskemål, funktionalitet och utseende. Oftast handlar det om komplexa funktioner med datahanteringsflöden för att fylla verksamhetens behov av förenklad administration och tillhörande rutiner.

Prisbilden varierar starkt beroende på önskemål om funktionalitet och syfte. Dock bör man vara beredd på att systemutveckling tar tid och kostar mer än standardiserade system och Open Sourcebaserade webblösningar. 

Efter förfrågan blir ni kontaktade för möte varefter offert översänds. Efter godkännande av offert översänds orderbekräftelse och projektet startar.

Vid begäran av offert för webblösning baserad på .NET utgörs vår insats av:
 • Inventering av funktionella önskemål (generella och anpassade funktioner).
 • Inhämtning av grafiskt material för formgivning
 • Installation av MS-SQL databas på webbserver/webbhotell
 • Utveckling, anpassning och konfigurering av systemplattformen på webbhotell
 • Framtagande och presentation av grafiskt tema (omfattar även disposition och funktion).
 • Strukturell uppbyggnad av webblösning (menyer, dispositon)
 • Initial innehållshantering (texter & bilder)
 • Initial systemhantering (
 • Administratörsutbildning
Samtliga produktioner från SWEDISH WEBFORCE omfattas av bästa tekniska möjligheter för Sökmotoroptimering (SEO / SMO) samt responsiv design. Oavsett vilken typ av lösning man önskar utgår vi från en generell produktions- och projektplan:
 1. Behovsanalys (möte)
 2. Offert
 3. Delfaktura 1 av 2 (50% av offererat belopp)*
 4. Inhämtning av material (grafiskt material, texter, bilder mm)
 5. Upprättande av webbhotellskonto alt. serverinstallation
 6. Domännamnshantering
 7. Installation och konfigurering databas
 8. Funktionsutveckling/programmering
 9. Design och formgivning
 10. Strukturering
 11. Initial innehållshantering
 12. Grundläggande sökmotoroptimering
 13. Administratörsutbildning
 14. Publicering
 15. Slutfaktura (50% av offererat belopp)*
* Vid större projekt delas faktureringstillfällena upp i fler tillfällen vilket anges i översänd offert.   Ett generellt projekt enligt ovan baserat på .NET tar från 2 månaders effektiv produktionstid där leverans av slutprodukt sker efter överenskommelse (> 6 månader efter beställning).